Article sections

  Medycyna płodowa

  Medycyna płodowa zajmuje się przede wszystkim ciążami wysokiego ryzyka, w tym oceną stanu i wielkości płodu (nienarodzonego dziecka) oraz diagnostyką chorób i upośledzeń. Medycynę płodową można podzielić na dwie gałęzie: diagnostykę prenatalną i leczenie płodu. Diagnostyka prenatalna umożliwia wykrycie nieprawidłowości płodu. Najczęstszym badaniem w diagnostyce prenatalnej jest ultrasonografia. Niektóre nieprawidłowości mogą być wykryte na podstawie dodatkowych badań przesiewowych krwi lub inwazyjnych badań diagnostycznych. Leczenie płodu obejmuje szereg zabiegów wykonywanych w celu poprawy stanu zdrowia płodu. Te interwencje obejmują zarówno nieinwazyjne procedury medyczne, jak i zabiegi chirurgiczne.

  Kontakt:
  Telefon: 01 – 817 6572
  E-mail: [email protected]

  Formularze skierowania

  Wypełnij odpowiedni formularz, jeśli chcesz zgłosić kobietę do badań.

  Fetal Medicine Referral Form.docx

  Klinika diagnostyki prenatalnej

  W klinice diagnostyki prenatalnej (PNDC) wykonuje się przesiewowe badania kobiet w ciąży, badania diagnostyczne oraz operacje wewnątrzmaciczne. Pacjentki otrzymują także wsparcie i pomoc psychologiczną. Zapewniamy najwyższe standardy diagnostyki prenatalnej oraz medycyny płodowej pacjentkom z regionu, jak również kobietom skierowanym do naszej kliniki z innych ośrodków krajowych. Badania USG wykonujemy na najwyższym światowym poziomie, a pacjentkom udzielamy wszelkich informacji i zapewniamy potrzebną pomoc psychologiczną. Kobiety i ich partnerzy są obejmowani indywidualną opieką zespołu lekarzy specjalistów i położnych.

  Świadczone usługi:

  Badania przesiewowe pod kątem wad chromosomowych

  First trimester screening (FTS) (badania w pierwszym trymestrze) są precyzyjną metodą oceny ryzyka wady chromosomowej. Wykonuje się je między 11. a 13. tygodniem ciąży. Ten test mierzy poziom trzech protein zwykle znajdujących się we krwi podczas ciąży. W połączeniu ze specjalistycznym badaniem USG może to pomóc określić ryzyko wystąpienia u dziecka wad chromosomowych.

  Ten nieinwazyjny test prenatalny (NIPT) jest nowym badaniem przesiewowym, które umożliwia sprawdzenie, czy dziecko ma wadę genetyczną, na przykład zespół Downa (trisom 21), zespół Edwarda (trisom 18) lub zespół Patau (trisom 13). Badanie krwi można wykonywać od 10. tygodnia ciąży.

  Tego typu badania nie są rutynowo wykonywane u wszystkich ciężarnych. Nie są one obowiązkowe. Badania te mogą być płatne. Więcej informacji można uzyskać na oddziale.

  Proszę skorzystać z tych łączy, aby uzyskać informacje dotyczące badań przesiewowych:
  Badania przesiewowe w pierwszym trymestrze
  Nieinwazyjny test prenatalny

  Diagnostyka wad chromosomowych i genetycznych

  Podczas biopsji kosmówki (CVS) jest pobierany niewielki fragment tkanki, który jest badany pod kątem występowania wad chromosomowych i genetycznych. Badanie jest wykonywane między 10. (+5 dni) a 14. tygodniem ciąży. Punkcja owodni polega na pobraniu niewielkiej ilości płynu owodniowego z pęcherza płodowego otulającego dziecko w łonie matki, a następnie zbadaniu go pod kątem wad chromosomowych lub genetycznych. To badanie przeprowadza się po 16. tygodniu ciąży.

  Informacje dotyczące tych badań diagnostycznych można uzyskać, wybierając następujące łącza:
  Biopsja kosmówki
  Amniocenteza

  Kardiologia płodowa

  Jeśli w rodzinie występują choroby serca lub istnieje podejrzenie, że Twoje dziecko ma chore serce (po wykonaniu USG serca płodu), konieczne będzie wykonanie echa serca. Możesz zostać skierowana do specjalnej kliniki serca w szpitalu Coombe, gdzie będziesz pod opieką kardiologa dziecięcego. Jeśli występują nieprawidłowości, lekarze udzielą Ci wsparcia i pomocy psychologicznej oraz omówią plan leczenia, który będzie najlepszy dla Ciebie i dziecka.

  Monitorowanie rozwoju płodu i jego stanu zdrowia

  Czasami dzieci rosną wolniej niż powinny na danym etapie ciąży. Jeśli tak się zdarzy, trzeba zbadać przyczynę i częściej monitorować dziecko, wykonując badanie USG w trakcie całego okresu trwania ciąży.

  Skomplikowane ciąże mnogie

  Jeśli ciąża jest bliźniacza lub są to trojaczki, należy udać się do specjalistycznej kliniki, w której będzie monitorowany rozwój i stan zdrowia Twoich dzieci. Czasami dzieci współdzielą pęcherz płodowy i łożysko, co powoduje, że ciąża staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Istnieją specjalne procedury lecznicze dostępne w przypadku komplikacji rozwojowych, np. ablacja laserowa.

  Zabiegi wewnątrzmaciczne

  Niektóre dzieci wymagają leczenia jeszcze w łonie matki. Może to być transfuzja wewnątrzmaciczna, ablacja laserowa, drenaż pęcherza płodu i pobranie próbki krwi z pępowiny. Przekażemy Ci wszystkie informacje na temat koniecznego leczenia.

  UWAGA

  Jeśli masz być poddawana jakimkolwiek zabiegom inwazyjnym, musimy znać Twoją grupę krwi. Dlatego jeśli przychodzisz do szpitala Rotunda w sprawie opieki prenatalnej, przynieś ze sobą dane dotyczące Twojej grupy krwi. Jeśli przyjmujesz jakieś leki, skontaktuj się z nami na kilka dni przed umówioną wizytą, ponieważ może będzie trzeba przerwać przyjmowanie leków lub zmniejszyć ich dawkę przed zabiegiem.

  Jak będziemy Cię wspierać, jeśli zidentyfikujemy wady lub problemy rozwojowe Twojego dziecka

  Większość kobiet rodzi zdrowe dzieci, jedynie u 3% występują wady wrodzone. Większość z nich wynika z zaburzeń genetycznych i chromosomowych. Jeśli tak się stanie, zapewnimy rodzicom fachową pomoc psychologiczną i wsparcie, a także dokładne informacje, aby mogli świadomie podjąć decyzję o wyborze rodzaju opieki. Będziemy Cię wspierać, bez względu na to, jaką podejmiesz decyzję dotyczącą Twojej ciąży.

  Wszyscy lekarze i położne, którzy pracują w centrum medycyny płodowej, odbywają specjalistyczne szkolenie w zakresie diagnozowania nieprawidłowości oraz wspierania par, które przychodzą do kliniki. Blisko współpracują z zespołem pediatrów, specjalistami w szpitalach pediatrycznych oraz z zespołem pomocy dla osób będących w żałobie, jeśli to konieczne. Raz w tygodniu multidyscyplinarny zespół spotyka się, aby omówić problemy pacjentów oraz zaplanować opiekę w trakcie ciąży i przy porodach. Dostarczymy Ci szczegółowe dane i informacje o odpowiednich grupach wsparcia i organizacjach udzielających pomocy.

  Zobacz poniższe strony internetowe zawierające informacje o niektórych chorobach genetycznych i chromosomowych:

  National Centre for Medical Genetics (Krajowe centrum genetyki medycznej) www.genetics.ie
  Zespół Downa https://www.ntqr.org/SM/PatientVideo.htm
  Organizacja wsparcia w przypadku trisomii 13/18 (SOFT) www.softireland.com

  Jeśli wiemy, że dziecko może się urodzić martwe lub umrzeć krótko po narodzinach, rodzice po zapoznaniu się z diagnozą mogą się skontaktować z organizacją pomagającą w żałobie . Zapewniana jest tam pomoc i ważne informacje dla rodziców, którzy właśnie dowiedzieli się, że ich dziecko umarło lub umrze krótko po urodzeniu.

  Informacje o grupach wsparcia dla rodziców w żałobie znajdują się na poniższych stronach. Są tam również dostępne broszury informacyjne.

  A Little Lifetime Foundation (fundacja Krótkie życie) www.alittlelifetime.ie
  Anam Cara www.anamcara.ie
  Féileacáin www.feileacain.ie

  in BadaniaMedycyna płodowaOpieka prenatalna