Article sections

  Jak będziemy Cię wspierać, jeśli zidentyfikujemy wady lub problemy rozwojowe Twojego dziecka

  Większość kobiet rodzi zdrowe dzieci, jedynie u 3% występują wady wrodzone. Większość z nich wynika z zaburzeń genetycznych i chromosomowych. Jeśli tak się stanie, zapewnimy rodzicom fachową pomoc psychologiczną i wsparcie, a także dokładne informacje, aby mogli świadomie podjąć decyzję o wyborze rodzaju opieki. Będziemy Cię wspierać, bez względu na to, jaką podejmiesz decyzję dotyczącą Twojej ciąży.

  Wszyscy lekarze i położne, którzy pracują w centrum medycyny płodowej, odbywają specjalistyczne szkolenie w zakresie diagnozowania nieprawidłowości oraz wspierania par, które przychodzą do kliniki. Blisko współpracują z zespołem pediatrów, specjalistami w szpitalach pediatrycznych oraz z zespołem pomocy dla osób będących w żałobie, jeśli to konieczne. Raz w tygodniu multidyscyplinarny zespół spotyka się, aby omówić problemy pacjentów oraz zaplanować opiekę w trakcie ciąży i przy porodach. Dostarczymy Ci szczegółowe dane i informacje o odpowiednich grupach wsparcia i organizacjach udzielających pomocy.

  Zobacz poniższe strony internetowe zawierające informacje o niektórych chorobach genetycznych i chromosomowych:

  National Centre for Medical Genetics (Krajowe centrum genetyki medycznej) www.genetics.ie
  Zespół Downa https://www.ntqr.org/SM/PatientVideo.htm
  Organizacja wsparcia w przypadku trisomii 13/18 (SOFT) www.softireland.com

  Jeśli wiemy, że dziecko może się urodzić martwe lub umrzeć krótko po narodzinach, rodzice po zapoznaniu się z diagnozą mogą się skontaktować z organizacją pomagającą w żałobie . Zapewniana jest tam pomoc i ważne informacje dla rodziców, którzy właśnie dowiedzieli się, że ich dziecko umarło lub umrze krótko po urodzeniu.

  Informacje o grupach wsparcia dla rodziców w żałobie znajdują się na poniższych stronach. Są tam również dostępne broszury informacyjne.

  A Little Lifetime Foundation (fundacja Krótkie życie) www.alittlelifetime.ie
  Anam Cara www.anamcara.ie
  Féileacáin www.feileacain.ie

  in BadaniaMedycyna płodowaOpieka prenatalna