Article sections

    Oddział patologii ciąży

    Podczas badania w ambulatorium lub na oddziale ratunkowym może okazać się, że ze względu na konieczność obserwacji i monitorowania Ciebie i dziecka będziesz musiała zostać na oddziale patologii ciąży. Lekarz i położne przedyskutują z Tobą wszelkie opcje leczenia i badania. Oddział dysponuje także 6 łóżkami dla kobiet w początkowej fazie porodu, czekających na przyjęcie do szpitala.

    in Odwiedzić przed porodemPoród i narodziny