Article sections

  Pierwsza faza porodu

  W początkowym stadium porodu niektóre kobiety z przyjemnością biorą ciepłą kąpiel.

  Oznaki prawdziwego porodu:

  • skurcze są regularne;
  • skurcze stają się dłuższe, silniejsze i częstsze;
  • spacerowanie i zmiana pozycji nie powodują ustania skurczów.

  Długość pierwszej fazy porodu jest różna u poszczególnych kobiet. U rodzących po raz pierwszy czas do pełnego rozwarcia szyjki macicy (10 cm) wynosi zwykle od 6 do 12 godzin. Kolejne porody są z reguły krótsze. Położna oceni postęp porodu, regularnie sprawdzając częstotliwość, siłę i długość skurczów. Co kilka godzin sprawdzi rozwarcie szyjki macicy, położenie dziecka i jego przemieszczanie się w dół Twojej miednicy.

  Generalnie w miarę postępu porodu skurcze będą się stopniowo nasilać, stawać bardziej bolesne, a przerwy między nimi coraz bardziej skracać. Worek owodniowy może pozostać nienaruszony lub pęknąć w dowolnym momencie porodu.

  Położna będzie Cię emocjonalnie wspierać i dodawać odwagi. Będzie Cię informować o przebiegu porodu, przekazywać Twoje życzenia pozostałym członkom zespołu i pomoże dokonać dobrych wyborów. Jeśli ze względu na bezpieczeństwo Twoje i dziecka konieczne będą jakieś procedury medyczne, położna wyjaśni Ci ich przyczyny.

   Pod koniec pierwszej fazy porodu możesz czuć ochotę, by przeć podczas skurczów. Położna powie Ci, kiedy rozwarcie szyjki macicy będzie pełne i kiedy będziesz mogła bezpiecznie przeć.

  in Fazy poroduPoród i narodziny