Article sections

  Zarządzanie ryzykiem

  Zarządzanie ryzykiem obejmuje zagadnienia poprawy bezpieczeństwa pacjenta przez identyfikację i zmniejszenie poziomu ryzyka, które mogłoby narazić pacjenta na szkody i obrażenia.

  Zdajemy sobie sprawę z tego, że w szpitalach coś może pójść nie tak i wypadki się zdarzają, ale niezwykle istotne jest podejmowanie prób zredukowania takich sytuacji do jak najniższego poziomu.

  Zgłaszanie incydentów

  Ważną częścią zarządzania ryzykiem jest jego identyfikacja poprzez zgłaszanie incydentów. 

  Chodzi o przypadki, gdy zdarzyło się coś, co mogło spowodować lub spowodowało szkody (incydent), oraz przypadki, gdy coś mogło spowodować szkody, ale nie spowodowało (potencjalne zagrożenie). W szpitalu Rotunda cały personel jest zaangażowany w zgłaszanie incydentów i potencjalnych zagrożeń – w ten sposób staramy się poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Pomaga nam to zidentyfikować obszary, które możemy zmienić lub poprawić.

  Badanie incydentów

  • Jeśli zdarzy się błąd lub wystąpi incydent, powiadomimy Cię o tym jak najszybciej i wyjaśnimy, co się stało.
  • Jeśli jest potrzebne leczenie lub opieka, otrzymasz je natychmiast.
  • Jeśli incydent jest poważny, przeprowadzimy drobiazgowe śledztwo, aby stwierdzić, co i dlaczego się nie udało. Określimy też, co można zrobić, aby zapobiec takiemu zdarzeniu w przyszłości.
  • Poinformujemy Cię o zbadaniu incydentu oraz omówimy go z Tobą.
  • W zbadanie incydentu będzie zaangażowany cały zespół ludzi. Przejrzą oni wszystkie zapisy w karcie zdrowia, będą rozmawiać z osobami, które uczestniczyły w incydencie itp.
  • Szczegółowe zbadanie incydentu może potrwać kilka miesięcy. Poinformujemy Cię o prawdopodobnym terminie zakończeniu śledztwa.
  • Zapytamy Cię, czy chcesz uczestniczyć w spotkaniu omawiającym wyniki śledztwa i przekażemy kopię raportu.
  • Czasami nie możemy przekazać Ci raportu od razu (jeśli na przykład koroner stwierdzi zgon).

  Pozostałe sposoby poprawy bezpieczeństwa pacjenta

  • Personel działu zarządzania ryzykiem klinicznym regularnie spotyka się z personelem ze wszystkich oddziałów w celu omówienia kwestii związanych z bezpieczeństwem pacjenta.
  • Personel w każdym dziale wskazuje ryzyko w swoich obszarach.
  • Ryzyko to jest omawiane na spotkaniach związanych z bezpieczeństwem pacjenta. Tworzony jest plan zmniejszenia poziomu ryzyka. Kadra zarządzająca szpitala jest informowana o każdym poważnym zagrożeniu.
  in raporty

  Related Articles