Article sections

  Użyteczne witryny internetowe

  www.cari.ie

  CARI Foundation (Fundacja CARI) jest zarejestrowaną instytucją dobroczynną prowadzącą działalność na rzecz dzieci, rodzin oraz grup osób, które doświadczyły molestowania seksualnego dzieci.


  www.drcc.ie

  Dublin Rape Crisis Centre (Centrum kryzysowe dla ofiar gwałtu w Dublinie) jest organizacją krajową świadczącą szeroki zakres usług dla kobiet i mężczyzn, którzy doznali gwałtu, napaści na tle seksualnej, napastowania lub molestowania seksualnego w dzieciństwie. Działania tej organizacji obejmują: 24-godzinną infolinię pomocy, indywidualne konsultacje, towarzyszenie w sądzie, usługi informacyjne, szkolenia, działania skierowane do opinii publicznej oraz lobbing.


  www.garda.ie

  Witryna internetowa policji irlandzkiej


  www.rcni.ie

  Rape Crisis Network Ireland (RCNI) (Sieć kryzysowa dla ofiar gwałtu w Irlandii) jest krajowym organem przedstawicielskim Centrów kryzysowych dla ofiar gwałtu w Irlandii. Rolą RCNI jest prowadzenie i koordynacja projektów krajowych, wspieranie Centrów kryzysowych dla ofiar gwałtu w osiąganiu standardów jakości, wykorzystywanie doświadczenia w celu wpływania na zmianę przepisów prawa i opinii społecznej. RCNI jest krajowym centrum informacyjnym i edukacyjnym w zakresie wszystkich aspektów przemocy seksualnej z udokumentowaną zdolnością do opracowania strategii wsparcia oraz doradztwa odnośnie koniecznych działań rządowych w celu przeciwdziałania przemocy seksualnej.


  www.dohc.ie/publications/sexual_assault.html
  Łącze do strony zawierającej „Review of Sexual Assault Treatment Services” (Krajowy raport dotyczący opieki nad ofiarami przemocy seksualnej) opublikowany w 2006 r.

  in SATU