Article sections

  SATU – Sexual Assault Treatment Unit

  SATU (Oddział opieki nad ofiarami przemocy na tle seksualnym) został założony w 1985 roku i był pierwszym takim oddziałem w Europie. Stał się znany na forum międzynarodowym jako znakomite centrum leczenia osób, które padły ofiarą przestępstw seksualnych, oraz udzielania im pomocy prawnej i psychologicznej. Na oddziale realizowane są również programy szkoleniowe – na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

  W 2005 roku starania o zapewnienie opieki na wysokim poziomie ofiarom przemocy na tle seksualnej zostały docenione przez minister zdrowia, Mary Harney TD. Utworzono National Steering Committee on Violence Against Women (komitet ds. przemocy wobec kobiet) i opracowano listę usług w zakresie leczenia ofiar przemocy na tle seksualnym. Przedsięwzięcie to zrealizowano we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Równości i Reformy Prawa. Opracowanie to zostało opublikowane w 2006 roku, a na początku roku 2007 zespół SATU zarekomendował je ministrowi zdrowia. Następnie zalecenia weszły w życie.

  Zasady

  • Zapewnienie łatwo dostępnej, kompleksowej opieki nad ofiarami przestępstw seksualnych, które potrzebują opieki medycznej, psychologicznej i emocjonalnej i które są jednocześnie poddawane obdukcji, aby ułatwić proces prawny.
  • Zapewnienie leczenia bez dokonywania oceny, utwierdzanie pacjenta w przekonaniu, że nie jest odpowiedzialny za tę napaść.
  • Stałe wspieranie rozwoju opieki tego rodzaju na poziomie całego kraju dla mężczyzn i kobiet, którzy doświadczyli przemocy na tle seksualnym, przy ścisłej współpracy z RCNI (Rape Crisis Network Ireland) (Irlandzkim ośrodkiem pomocy ofiarom gwałtu), An Garda Siochana (policją) i laboratoriami kryminalistycznymi.
  • Rozwijanie i promowanie programów kształcenia na poziomie podyplomowym dla lekarzy, położnych i pielęgniarek, aby przez cały czas zapewniać opiekę na najwyższym poziomie.

  Lokalizacja i wyposażenie&

  Oddział SATU znajduje się w szpitalu Rotunda, a nowy gabinet do przeprowadzania badań jest zlokalizowany w oddziale kolposkopii. Znajdują się tu oddzielne pomieszczenia do przeprowadzania rozmów z pacjentami, wykonywania badań lekarskich i sądowych, a także łazienka i prysznic.

  Personel

  Przełożoną położnych w klinice na tym oddziale jest Patricia O’Connor. Aideen Walsh, Catherine Hallahan i Deirdra Richardson są pielęgniarkami/położnymi ze specjalnością kliniczną. Rita O’Connor odpowiada za sprawy administracyjne. Dr Maeve Eogan jest dyrektorem klinicznym oddziału SATU w szpitalu Rotunda oraz krajowej opieki SATU. Pozostały personel medyczny i pielęgniarsko-położniczy zapewnia obsługę również poza godzinami urzędowania.

  Dane kontaktowe

  Tel. 01-817 1736
  E-mail: satu@rotunda.ie
  (9.00 – 16.30, od poniedziałku do piątku)
  Aby skontaktować się z nami poza tymi godzinami, należy dzwonić do szpitala Rotunda pod numer 01-817 1700.

  Opieka nad dziećmi’

  Oddział SATU w szpitalu Rotunda zapewnia opiekę kobietom i mężczyznom powyżej 14. roku życia. Młodsze osoby (poniżej 14 lat) są zwykle przyjmowane na oddziały ratunkowe w szpitalach pediatrycznych.’

  in SATU