Article sections

  Oddział neonatologiczny

  Każdego roku przyjmujemy na oddział neonatologiczny około 1400 dzieci. Większość z nich jest urodzona w szpitalu Rotunda. Opiekuje się nimi multidyscyplinarny zespół. Oznacza to, że pracownicy służby zdrowia zajmujący się różnymi dziedzinami współpracują przy codziennej opiece nad dziećmi. W skład zespołu wchodzą specjaliści neonatologii, pediatrzy i asystenci, przełożone położnych klinicznych, położne i pielęgniarki, dyplomowane pielęgniarki neonatologiczne, pielęgniarki kliniczne, farmaceuci i pracownicy socjalni.

  Wracając do domu z dzieckiem

  Jeśli Twoje dziecko przebywa na oddziale noworodkowym dłuższy czas, wyjście do domu jest ekscytującym przeżyciem, ale może być także stresujące. Twoje dziecko będzie gotowe do wypisania ze szpitala, gdy zacznie samodzielnie jeść, utrzymywać ciepło w łóżeczku i będzie przybierać na wadze. Zespół pielęgniarsko-położniczy wraz z koordynatorem ds. planowania wypisów poinstruuje Cię, jak opiekować się dzieckiem po powrocie do domu.

  Wsparcie rodziny

  Zasady dotyczące opieki obowiązujące na naszym oddziale:

  • Zapewnienie kompleksowej opieki nad noworodkiem i jego rodzicami na najwyższym poziomie medycznym.
  • Opieka jest zindywidualizowana i ma zaangażowany, wspierający charakter, tak aby wszystkie dzieci mogły osiągnąć maksymalną poprawę zdrowia.
  • Zapewnienie wsparcia i edukacji rodzicom i pozostałym członkom rodziny dzięki maksymalnemu zaangażowaniu i ułatwieniu komunikacji ze wszystkimi członkami zespołu.

  Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze Parent’s Guide to the Neonatal Unit, dostępnej do pobrania tutaj.  Broszura w języku polskim jest dostępna tutaj.

  Poniższe łącza zawierają pomocne informacje i wsparcie dla rodzin wcześniaków:
  www.irishprematurebabies.com
  www.bliss.org.uk

  Więcej informacji dotyczących opieki i wsparcia zapewnianych w szpitalu Rotunda można znaleźć pod poniższymi adresami:

  Pomoc w zakresie karmienia piersią/laktacji
  Żałoba 
  Posługa kapłańska
  Pracownik socjalno-medyczny

  in neonatologicznyOpieka nad dzieckiem