Article sections

  Zapobieganie zakażeniom i kontrola

  Higiena na terenie szpitala

  Kluczowym elementem zapewnienia nierozprzestrzeniania się zakażeń jest czystość na oddziałach i we wszystkich innych częściach szpitala. Traktujemy tę kwestię bardzo poważnie.

  • Nasz personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości zapewnia wysokie standardy higieny oraz dba o zachowanie czystości we wszystkich częściach szpitala.
  • We wszystkich pokojach, na oddziałach, w łazienkach i toaletach znajdują się harmonogramy sprzątania oraz listy kontrolne. Zawierają one również informacje kontaktowe do osób, którym można zgłaszać konieczność dodatkowego sprzątania, jeśli istnieje taka potrzeba.
  • Osoby nadzorujące codziennie sprawdzają wszystkie obszary kliniczne oraz wykonują regularne audyty zapewniające wysoki standard utrzymania czystości.
  • Kadra zarządzająca również kontroluje czystość otoczenia, a także sprzętu i pomieszczeń.
  • Do zabrudzonych miejsc natychmiast są kierowane ekipy sprzątające.

  Higiena rąk

  Higiena rąk jest bardzo ważna przy zapobieganiu infekcjom, ponieważ czyste ręce zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się zarazków i zakażeń.

  • Zarazki, które naturalnie żyją na skórze ludzkiej i zazwyczaj nie powodują poważniejszych problemów, mogą stanowić zagrożenie w szpitalu.
  • Przenoszą się one z jednej osoby na drugą przez kontakt fizyczny, więc ważne jest, aby pacjenci, odwiedzający i pracownicy służby zdrowia ograniczali ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji przez regularne mycie rąk.
  • Nie należy czuć się niekomfortowo pytając kogokolwiek – personel szpitalny, odwiedzających, rodzinę lub przyjaciół – czy umyli ręce lub użyli żelu do rąk przed wizytą.
  • W całym szpitalu i przy każdym łóżku są dostępne dozowniki z żelem do rąk.

  Hands being washed

  Jak korzystać z żelu do rąk

  Jeśli Twoje ręce są w widoczny sposób zabrudzone, umyj je i osusz przed użyciem żelu.

  • Nałóż niewielką ilość żelu na środek dłoni.
  • Rozetrzyj go po całej powierzchni dłoni, szczególną uwagę zwracając na końce palców.
  • Po wyschnięciu żelu Twoje ręce są czyste i zdezynfekowane.

  Jak pacjenci i odwiedzający mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń

  Ty jako pacjentka możesz zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń na kilka sposobów. Są to między innymi:

  • Mycie rąk przed jedzeniem i przed opuszczeniem sali/pokoju.
  • Mycie rąk po skorzystaniu z toalety i przed dotykaniem jakiejkolwiek rany.
  • Mycie rąk przed i po kontakcie z krwią.
  • Poproszenie krewnych i znajomych, którzy są przeziębieni, mają kłopoty żołądkowe lub inne infekcje, aby Cię nie odwiedzali.
  • Zachęcanie osób, które Cię odwiedzają, do mycia rąk przed wejściem do Twojego pokoju oraz po wyjściu z niego.
  • Unikanie siadania na łóżku innego pacjenta.
  • Poproszenie odwiedzających, aby nie siadali na Twoim łóżku.

  Jak personel szpitala może zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń

  Cały personel szpitala musi myć ręce zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia zgodnie z '5 zasadami mycia rąk’:

  • przed kontaktem z pacjentem,
  • przed procedurą czyszczenia/aseptyczną,
  • po narażeniu na kontakt z płynami ustrojowymi,
  • po kontakcie z pacjentem i
  • po kontakcie z otoczeniem pacjenta.

  Audyt i nadzór

  Położne ds. zapobiegania infekcjom i kontroli wykonują audyty w całym szpitalu. Są to między innymi:

  • Postępowanie personelu zgodne z '5 zasadami mycia rąk’ oraz prawidłową techniką mycia rąk
  • Celowy audyt zasad postępowania w powiązaniu z wyodrębnieniem środków zapobiegawczych i opieki w miejscach infuzji
  • Celowy audyt środowiskowy i wymazy podczas badania wpływu na wzrost częstości zakażeń oraz podczas epidemii
  • Jasne reguły postępowania i odpowiedni sprzęt do kontroli zakażeń na wszystkich oddziałach: ogólny schemat, grafik sprzątania, sprzęt i wyposażenie do mycia rąk

  Nadzór zakażeń szpitalnych jest przeprowadzany w obrębie całego szpitala, w tym w następujących obszarach:

  • Zakażenia ran chirurgicznych
  • Badanie dodatnich posiewów krwi, aby określić, czy infekcja jest związana z pobytem w szpitalu
  • Organizmy wieloodporne, takie jak MRSA
  • Procedury gospodarowania środkami przeciwdrobnoustrojowymi, zapewniające prawidłowe użycie antybiotyków

  Zaangażowanie w inicjatywy dotyczące jakości

  Szpital Rotunda zobowiązuje się zapewniać bezpieczną i niezawodną opiekę na wysokim poziomie wszystkim mamom i ich dzieciom. Uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

  Poniższy przykład pokazuje nasze zaangażowanie w poprawę opieki w szpitalu i oferowanych przez nas usług.

  symbol of baby friendly initiatve award

  Inicjatywa „Szpital przyjazny dziecku” 

  Szpital Rotunda został w 2012 roku wyróżniony jako szpital przyjazny dziecku w uznaniu za wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie usług położniczych. Ma to istotne znaczenie dla powodzenia programów promujących karmienie piersią.

  Wdrożenie dziesięciu kroków do skutecznego karmienia piersią zapewnia, że szpital wspiera i promuje świadomy wybór dokonywany przez rodziców, zapewniając im odpowiednie, dokładne, bezstronne informacje i omawiając je z kobietą i jej partnerem.

  Rotunda utrzymuje status szpitala przyjaznego dziecku odkąd stała się pierwszym w Dublinie szpitalem położniczym, który otrzymał tę nagrodę w 2006 roku.

  Więcej informacji na temat inicjatywy szpitala przyjaznego dziecku można znaleźć na następującej stronie:
  www.ihph.ie/babyfriendlyinitiative

  Akredytacja laboratorium

  Wysokiej jakości usługi laboratoryjne są integralną częścią zapewnienia pacjentom bezpiecznej opieki.

  Dział medycyny laboratoryjnej korzysta z kompleksowego systemu zarządzania jakością, zgodnego z następującymi międzynarodowymi normami:

  ISO 15189 Laboratoria medyczne – Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji

  ISO 22870 Badania w miejscu opieki nad pacjentem – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji

  Więcej informacji oraz pełny zakres akredytacji można znaleźć na następujących stronach: Kliknij tutaj

  Vermont Oxford Network (VON) 

  Oddział noworodkowy należy do sieci VON, organizacji zrzeszającej ponad 800 oddziałów noworodkowych na świecie.

  Informacje uzyskane z bazy danych umożliwiają nam ustalenie punktu odniesienia i porównanie naszej opieki nad noworodkami urodzonymi z wagą <1500 gramów z poziomem opieki na poziomie krajowym i międzynarodowym.

  Rotunda wypada korzystnie na tle innych oddziałów z sieci VON w odniesieniu do większości markerów opieki neonatologicznej.

  Normy krajowe 

  W ciągu ostatnich lat Information and Quality Authority (HIQA) (Urząd ds. Informacji i Jakości Opieki Zdrowotnej) oraz Health Service Executive (HSE) (Zarząd Opieki Zdrowotnej i Społecznej) wprowadziły krajowe normy dla szpitali.

  Normy te obejmują między innymi zapobieganie zakażeniom i standardy kontroli oraz standardy dotyczące kart medycznych. Możemy ocenić naszą zgodność z normami i zidentyfikować obszary do poprawy.

  Krajowe standardy dotyczące lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej wprowadziliśmy w czerwcu 2012 roku. Naszym celem była ochrona pacjentów i poprawa ich obsługi. Normy te stanowią pierwszy krok w kierunku wprowadzenia systemu licencjonowania w irlandzkiej służbie zdrowia. W roku 2013 wszystkie szpitale muszą dokonać przeglądu i oceny zgodności z tymi normami. Opracujemy plany zlikwidowania wszystkich niedociągnięć zidentyfikowanych podczas przeglądu. Normy są pogrupowane według ośmiu zagadnień pokazanych na rysunku poniżej

  National Standards Diagram

  in Informacje dla odwiedzających