Article sections

  Przygotowanie się do przyjęcia do szpitala

  Jeśli byłaś już przyjmowana w jednej z naszych klinik ginekologicznych i wymagasz przyjęcia do szpitala na operację lub jesteś przyjmowana jako nagły przypadek, najczęściej znajdziesz się na oddziale ginekologicznym na pierwszym piętrze. Znajdują się tu pokoje prywatne i sale publiczne.

  Wszystkie pacjentki ginekologiczne przyjmowane do szpitala, zarówno hospitalizowane, jak i w trybie dziennym, obowiązkowo wnoszą ustawową opłatę za hospitalizację w wysokości 75 euro dziennie, za maksymalnie 10 dni w danym roku. Posiadacze kart medycznych nie wnoszą tej opłaty. W przypadku pacjentek posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne, opłata jest zawarta w poniższych cenach:

  • Zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym — 1000 EUR/noc
  • Zakwaterowanie w pokoju wieloosobowym — 813 EUR/noc
  • Zakwaterowanie na prywatnym oddziale dziennym — 407 EUR

  Wszyscy pacjenci powinni mieć ze sobą przy przyjęciu do szpitala kartę medyczną lub dane ubezpieczenia zdrowotnego.

  Pacjenci prywatni przed przyjęciem do szpitala powinni skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, jeśli mają wątpliwości dotyczące poziomu usług i zakresu ubezpieczenia. W szpitalu Rotunda są obsługiwane systemy bezpośrednich płatności wykonywanych przez następujące firmy:

  •  VHI Healthcare
  •  Laya Healthcare
  •  Aviva Health
  •  GloHealth
  •  Garda Medical Aid
  •  ESB Medical Provident Society
  •  Prison Officers Medical Aid Society

  W innych przypadkach obowiązuje pełna płatność za wszystkie rachunki przy wypisie ze szpitala. W razie pytań skontaktuj się z:

  Działem kont pacjentów pod telefonem 01-817 1763 lub 01-817 1764

  in ginekologiaKliniki ginekologii