Article sections

    Poronienia nawykowe

    Kobiety, których trzy lub więcej kolejnych ciąż zakończyło się poronieniem, są kierowane do tej kliniki natychmiast po stwierdzeniu ciąży. Klinika jest prowadzona przez Dr Karen Flood, specjalistę położnika, oraz położną Patricię Fletcher. Zapewniają one wsparcie emocjonalne i pomoc psychologiczną na wczesnych etapach ciąży przed przekazaniem ciężarnej pod regularną opiekę położniczą.

    in Kliniki specjalistyczne