Article sections

    Kliniki specjalistyczne

    W celu zapewnienia ciężarnym najlepszej opieki szpital Rotunda prowadzi różne kliniki specjalistyczne.

    Pracują w nich lekarze specjaliści i asystenci zajmujący się różnymi zagadnieniami związanymi z ciążą.

    Wspierają ich położne, które są w stanie przekazać mnóstwo wiedzy.

    in Kliniki specjalistyczne