Article sections

    Nadużywanie leków lub narkotyków

    Opieka oferowana kobietom uzależnionym od narkotyków rekreacyjnych. W skład zespołu wchodzą dr Maeve Eogan, specjalista położnik, położna i pracownik socjalno-medyczny. Położna wyspecjalizowana w pomocy uzależnionym pomoże Ci podczas wdrażania programu metadonowego (o ile będzie konieczny).

    in Kliniki specjalistyczne