Article sections

    Klinika zakrzepicy 

    Pomagamy kobietom, u których we wcześniejszej ciąży lub w ogóle zdiagnozowano zakrzep. Pomoc oferujemy również w przypadku zaburzeń krzepnięcia (lub gdy choroba ta występowała w rodzinie). Klinikę prowadzi dr Fionnuala Ní Áinle, specjalista hematolog. Możesz uzyskać skierowanie po wywiadzie dotyczącym stanu zdrowia Twojego i Twojej rodziny.

    Wszystkie te kliniki mieszczą się w głównym oddziale ambulatoryjnym. Na wizytę możesz umówić się u pracowników administracji ambulatorium lub dzwoniąc pod numer 01 873 0596 lub 01 873 0632. Poza godzinami pracy kliniki pomoc i informacje można uzyskać na oddziale ratunkowym.

    in Kliniki specjalistyczne