Article sections

    Members of the teenage clinic team

    Klinika dla nastolatek

    W tej klinice zapewnia się opiekę nastoletnim dziewczętom (do 17. roku życia) oraz młodym kobietom. Klinika jest prowadzona przez dr Geraldine Connolly, specjalistę położnika, Debbie Browne, położną wyspecjalizowaną w opiece nad nastolatkami, i pracownika socjalno-medycznego. Odpowiednie do wieku zajęcia przedporodowe są prowadzone przez położną wyspecjalizowaną do opieki nad nastolatkami, która koncentruje się na przygotowaniu do porodu i opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Po porodzie odbywa się kolejna wizyta, w czasie której kładzie się szczególny nacisk na antykoncepcję.

    Nastoletnie matki mogą skontaktować się z położną ds. kontaktów z DOVE pod bezpośrednim numerem telefonu 087 – 913 8430 w godzinach pracy biura.

    in Kliniki specjalistyczne