Article sections

  Dostęp do Kart Zdrowia

  Informacje dotyczące uzyskania w szpitalu kopii swojej dokumentacji medycznej.

  Jeśli chcesz otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej, możesz wysłać pisemny wniosek lub wypełnić niniejszy formularz Routine Access Request Form.doc (kliknij, aby pobrać plik Word)

  Wniosek powinien zawierać następujące dane:

  • Twoje nazwisko z okresu, gdy byłaś pacjentką (jeśli różni się od obecnego)
  • Data urodzenia
  • Adres z okresu, gdy przebywałaś na leczeniu
  • Szczegóły dotyczące informacji, których poszukujesz (np. potrzebna jest kopia kalendarza ciąży dotyczącego urodzenia dziecka 5 stycznia 2002 roku)
  • Twój obecny adres i numer telefonu do celów kontaktowych
  • Fotokopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem – np. paszportu lub prawa jazdy. Pamiętaj, że nazwisko na dokumencie tożsamości musi być zgodne z nazwiskiem na kartach, których poszukujesz, w przeciwnym razie możemy poprosić Cię o dostarczenie nam dodatkowych informacji.
  • Jeśli jesteś obecnie w ciąży, dodaj również tę informację.
  • Inne dodatkowe informacje, które uważasz za ważne
  • Szczegóły dotyczące opłat znajdują się poniżej.

  Wniosek można do nas wysłać:
  Pocztą tradycyjną:

  Routine Access Section,
  Quality and Patient Safety Department,
  Rotunda Hospital,
  Parnell Square,
  Dublin 1.

  Pocztą e-mail na adres: foi@rotunda.ie

  Ważne

  Jeśli zamierzasz opuścić kraj, zanim Twoje dokumenty zostaną przygotowane, postaraj się zapewnić nam aktualne informacje kontaktowe, w tym numer telefonu, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą po zrealizowaniu zamówienia. Możesz albo wyrazić zgodę, abyśmy wysłali Twoją dokumentację na podany adres pocztowy w Irlandii lub za granicę.

  Upoważnienie innej osoby do odebrania Twojej dokumentacji medycznej:

  • Możesz upoważnić inną osobę do dostępu do swoich kart, np. GP (lekarza pierwszego kontaktu), lekarza specjalistę lub członka rodziny.
  • Oddamy Twoje karty innej osobie, tylko wtedy, gdy nas do tego upoważnisz.
  • Wniosek realizujemy w sposób opisany powyżej, ale musimy otrzymać od Ciebie podpisaną zgodę na wydanie dokumentacji medycznej.
  • Będziemy również potrzebować kserokopii Twojego paszportu lub prawa jazdy.
  • Możemy kontaktować się z Tobą w sprawie wydania dokumentacji medycznej.

  Opłaty:

  Opłata w wysokości 6,35 euro dotyczy wszystkich wniosków.

  Dokonanie płatności:

  • Nie należy wysyłać pieniędzy listownie.
  • Czeki lub przekazy pocztowe powinny być wystawione na „The Rotunda Hospital”i dołączone do zgłoszenia.
  • Płatności gotówkowe regulowane jednocześnie ze złożeniem formularza zgłoszeniowego oraz opłaty za listy zostaną przyjęte w szpitalu w dziale kont pacjentów.

  Jak długo trwa uzyskanie odpowiedzi na zgłoszenie?

  Będziemy się starać przygotować Twoje karty zdrowia w ciągu 40 dni. Jednak czasem może to trwać dłużej. Wyślemy Ci potwierdzenie rozpoczęcia procesu odpowiedzi na Twój wniosek i wskażemy ramy czasowe jego obsługi. Prosimy o jak najwięcej wskazówek.

  Kiedy otrzymam swoje dokumenty medyczne?

  Twoje dokumenty zostaną wysłane na podany adres listem poleconym. Dokumentów nie można wysłać pocztą e-mail ani odebrać ich osobiście.

   

  in Twoje karty zdrowiaWolny dostęp do informacji

  Related Articles